• KONTINUERLEG KVALM: Hallvard Rykkje (32) var innlagt på sjukehus 13 gonger i 2012. Årsaka er intense anfall av kvalme og oppkast, som kan vare i 14 dagar. Det lengste sjukehusopphaldet i fjor varte i tre og ein halv månad. Fordi han heile tida må lene seg til sida og spy, får han stadig blodige gnagsår på albogane. Til høgra mora, Eli Rykkje. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Ber helseministeren rydde opp

Frp ber helseministeren om å ordne opp, slik at Hallvard Rykkje får behandling i Sverige straks. Fylkeslegen vil behandle saka så fort som råd.