Dropper Ringeriksbanen

Jernbaneverket prioriterer bort strekningen som skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen.