Mener anbud er unødvendig

Byrådet vil avholde anbudskonkurranse om leie av kulturhus i Fyllingsdalen. - Unødvendig, mener landets fremste juridiske ekspert på offentlige anskaffelser.

Publisert Publisert

KULTURHUSET: Slik vil kulturhuset se ut dersom det blir en del av tilbygget til kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen.

file62kfy3x9l348hpx0j0d.jpg

file62kfy0zwvgo12abd4j0d.jpg

  • Gunnar Wiederstrøm
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

I en 20 siders utredning går jussprofessor Kai Krüger i rette med kommuneadvokaten som har tilrådd konkurranse:

Dersom DnB Næringseiendom avsetter arealer til Fyllingsdalen kulturhus for leie og innredning i sitt tilbygg i Oasen, faller dette inn under unntaket i forskrift om offentlig anskaffelser; det betyr at utlysning og offentlig konkurranse er unødvendig, konkluderes det i utredningen.

Ble ikke hørt

Krüger sitter i nemnden som behandler klager på offentlige innkjøp (KOFA), men byrådet tik ikke hensyn til hans innvendinger.

— Vi var kjent med innholdet i utredningen, og den var med i vår vurdering, men kommunen har sin egen ekspert på området, og har valgt å legge vekt på hans vurderinger, sier kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp)

Han viser til at Auto 23 har gjort en henvendelse til kommunen og pekt på at det i sin tid forelå en muntlig avtale om å vurdere Spelhaugen som alternativ plassering for kulturhuset.

— Gitt denne henvendelsen, mener jeg det vil være ryddigst å legge til rette for en konkurranse, sier Bakke.

Hopper ikke av

Per Kragseth som leder Fyllingsdalen kulturråd, har vært redd for at DnB Næringseiendom ville hoppe av dersom det ble utlyst konkurranse. Selskapet starter byggearbeidene i Oasen rett over nyttår, men eiendomssjef Irene Kyte forsikrer at de fortsatt er med.

— Vi forutsetter at konkurransen er avgjort innen utgangen av mars. Byggearbeidene er såpass fleksible at vi ikke må vite om det blir kulturhus ved oppstart. Men blir avgjørelsen forsinket, er løpet kjørt, sier Kyte.

Kragseth er glad for åpningen i Oasen.

— Vi har fryktet for at det beste alternativet ville falle ut, men nå ser det heldigvis ut til at det ikke skjer, sier han.

Oasen er med

Kragseth mener kulturhuset hører hjemme i Oasen.

— Den utredningen vi fikk utført, betalt av Bergen kommune, konkluderte med at kulturhuset måtte legges tett på Oasen. Når vår foreslåtte tomt viste seg å ikke kunne brukes, har et samlet Kulturråd gått inn for en plassering i Oasen, sier Kragseth.

Byrådet vil det annerledes. De foreslår en anbudskonkurranse med plassering av kulturhuset i "sentrale deler av Fyllingsdalen". Dette er ikke godt nok, mener kulturrådets leder. Per Kragseth lister opp en rekke argumenter for hvorfor kulturhuset må legges til Oasen.

Det vil bidra til å utvikle Oasen fra et kjøpesenter til et mer helhetlig bydelssenter, noe Fyllingsdalen trenger.

Kulturhuset vil ha en høy "dropp inn"-effekt og vil kunne bli benyttet av langt flere enn dem som drar til et kulturhus vekk fra bydelssenteret.

Ligger tett på ungdomshuset.

Ligger vegg i vegg med kollektivterminalen og fremtidig bybanestopp.

Pris er viktig

Kulturbyråd Bakke sier det er mange som peker på at det er en veldig god løsning å få kulturhuset i tilknytning til Oasen.

— Det tar vi med oss i den videre vurderingen. Vi holder på å gå gjennom kravspesifikasjon der også plassering er med.

— Hvor stor vekt blir det tillagt i kravspesifikasjonen at det utredningen kommunen har betalt for konkluderte med at tett på Oasen var best?

— Det er et av elementene, og hvor mye dette vil telle, vet jeg ikke ennå. Det er stor enighet om plassering i Oasen har mange positive synergieffekter. Spørsmålet er hvordan dette skal vektes i forhold til pris, sier Bakke.

Han lover at kulturhuset har høy prioritet.

— Dette er en del av byrådets plattform. Vi legger stor vekt på å få realisert kulturhus i Fyllingsdalen, sier kulturbyråd Gunnar Bakke.

Publisert