• ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Nei til Tyskebryggen

Bystyret sa et rungende nei til Venstres forslag om å la Bryggen få tilbake sitt gamle navn.