Fyll og vold går hånd i hånd

Unge menn i ruspåvirket tilstand utgjør en stor overvekt av ofre for voldsskader.