• 18431.jpg FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSen

Avblåser køpris-krisen

Fylkesutvalget vil ha dyrere bompenger i rushtrafikken i Bergen, men vedtaket får ingen praktisk betydning.