Strømbrudd i Austevoll

Strømproblemer på øyene Møkster, Hevrøy og Litlakalsøy i Austevoll.