To sikta for grov menneskehandel

To menn skal framstillast for fengsling etter storaksjon mot ulovlege arbeidarer i Bergen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Me har pågripe 13 personar i ein større aksjon i dag. To av desse er sikta for grov menneskehandel og vert framstilt for fengsling i morgon, seier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt.

Aksjonen var retta mot ein aktør i reinhaldsbransjen som har nytta utanlandske arbeidarer utan arbeidsløyve i Norge. Arbeidarane var pågripe på ulike butikkar og restaurantar i sentrum klokka 07.00 torsdag morgon.

— Fleirtallet er asylsøkjarar eller oppheld seg ulovleg i Norge. Dei fleste kjem frå ulike afrikanske land, seier Christoffersen.

Mennene som er sikta for grov menneskehandel er norske statsborgarar.

— Utlendingsstyresmaktene tek hand om dei utanlandske arbeidarane. Exit-gruppa i politiet arbeider vidare med menneskehandelsaka, seier politiadokaten.

Han ønskjer ikkje å gå nærare inn på innhaldet i siktinga før fengslingsmøtet på fredag.

Reinhaldsarbeidar

Mellom dei arresterte, er ein reinhaldsarbeidar i slutten av 40-årene.

ETTERFORSKAR: Politiadvokat Rudolf Christoffersen har i desse dagar pågripe ei mengd av ulovlege arbeidarar. Her frå eit tidlegare høve i retten.

Etter det BT får opplyst, har han i alle fall vore arbeidstakar i Bergen sidan 2011 og var for inntil få dagar sidan i arbeid.

— Det er usikkert om kor han har vore sidan UDI gav han avslag, men det er grunn til å tru at han har vore i Bergen sidan dess. Jobben som reinhaldar har han hatt i ca. éin månad, seier politiadvokat Kristi Fürstenberg.

Ho skal framstilla mannen for varetektsfengsling torsdag ettermiddag.

— Me meiner han må vera fengsla i inntil fire veker. Dette skuldast faren for at han skal dra av garde viss ikkje, seier Fürstenberg.

Få opplysingar

Politiadvokaten tilhøyrer den såkalte «EXIT-avdelinga». Ho fekk overført saka frå kollega Christoffersen.

— Me har ikkje tal på kor mange av dei som er her utan lovleg opphald eller lovleg arbeidsløyve enno, men det kjem til å verta fleire fenglingsmøter framover, seier han.

Politiet ønskjer ikkje å gå inn på korleis dei har kome fram til dei ulovlege arbeidarane. Ei heller kven som er deira arbeidsgjevar.

Advokat Steinar B. Yndestad er forsvarar for mannen frå Sri Lanka. Han hadde ikkje høve til å kommentera saka på noverande tidspunkt.

Denne saka er vorte retta i ettertid. Først skreiv me at den sikta hadde fått avslag på asyl i 1997. Dette stemmer ikkje. Både mannen og hans påstått krenka bror har lovleg opphald i Norge.

Publisert: