Bybane-skurene lekker

Vannet fosser inn på holdeplassene til Bybanen. Men problemet blir ikke løst med det første.