• I september 2008 forlot Englandsbåten Stavanger havn for siste gang. Foto: Lars Kristian Aalgaard

Jobber intenst for englandsbåt

Reiselivsorganisasjoner, kommuner og havnevesen på begge sider av Nordsjøen jobber nå intenst for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Nord-England.