• FORVIRRA: Har ikkje utanriksminister Børge Brende (H) ryggdekning i begge regjeringspartia når han går inn for nye sanksjonar mot Russland? Anniken Huitfeldt (Ap) ber om ei avklaring. FOTO: Karlsen, Anette

Ber Siv Jensen rydde opp