- Hva legger dere vekt på for at de nye førsteklassingene skal føle seg trygge?

- Vi strekker oss så langt vi kan for å få tryggheten og trivsel på plass tidlig, og bruker god tid på å bli kjent med hverandre og med skolen. Derfor er det bra at vi har disse ukene før skolestart. Førsteklassebasen har bedre bemanning enn de andre. Når de nye barna kommer, har vi navnelapper og garderobeplasser klar. Vi lærer oss raskt alle navn. Hvis vi sier: «Du med den grønne genseren», får de ingen identitet.

- Er overgangen fra barnehage til SFO stor?

- Ja. Ikke minst for foreldrene, som gjerne synes det kan virke kaotisk. Ungene blir møtt med andre forventninger, for eksempel når det gjelder garderobesituasjonen og toalettbesøk.

- Klarer alle de nye å gå på toalettet selv?

- Vi håper det, men det er ikke alle som gjør det. Dette jobber vi med det den første tiden. Disse dagene før skolestart er uunnværlige.

- Er det noen som gråter når foreldrene skal gå?

- Noen, men ikke mange. Noen synes SFO kan være overveldende i starten. Seksåringene er jo fortsatt små barn. Noen er mer forsiktige, og det har mye å si om de allerede kjenner noen når de begynner. Har de kompiser, er de ofte veldig klare. Men det er vårt kjempedyktige personale som skaper den trygge rammen. Når barna blir kjent med oss voksne og knytter vennskap, går det greit. Og i motsetning til barnehagene, som har tilvenning over tre dager, kan vi være mer fleksible. Foreldrene kan gjøre det på sin måte. Noen unger ber foreldrene om å gå etter to timer, andre trenger flere dager.

- Hvordan er en typisk seksåring?

- De er veldig forskjellige, ikke minst når det gjelder modenhet. Men felles er at de er veldig lekne og fulle av livsglede. I barnehagen har de fått leke mye, og utfordringen vår er å lære dem å sitte i ro. Vi har noen enkle regler på skolen, som vi er opptatt av å få inn fra starten av. Reglene bør være forståelige for ungene, da er det lettere å respektere dem. For eksempel at de må gi beskjed når de går på toalettet når vi har utetid. Vi må alltid vite hvor alle er.

- Hva gjør dere om dagene?

- Vi har mye utetid, leser høyt mens vi spiser, driver med formingsaktiviteter og er i gymsalen. Når skolen har begynt, følger vi en egen timeplan så ungene vet hva de skal gjøre på SFO den dagen.

- Hvordan har foreldrene det?

- Er foreldrene trygge, blir barna det også. For mange er dette noe helt nytt. Men det går seg til når de opplever at vi strekker oss langt og at ungene får kjærlighet og omsorg. Vi overtar det kjæreste de har, og det er viktig at de føler seg trygge når de går.

- Har du noen råd til dem?

- Fortell oss om hva som rører seg i mamma— eller pappahjertet! Vi lytter og kan dele av våre erfaringer. Vi har et avslappet og godt miljø der det er lett å være åpen.