Lang tunnel på Veitastrondsvegen

Tunnelen i Luster skal byggjast så snart som mogleg.