• (1/2)
    GASSBEHOLDER: Beholderen må kjøles ned for å hindre eksplosjon. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Åpen flamme på gassbeholder

Stor eksplosjonsfare i bilverksted i Åsane.