• PAPIRLØSE: En av tre bystyrerepresentanter liker bedere å lese sakspapirer på papir. FOTO: RUNE SÆVIG

Slit utan papir

I ei evaluering av papirlause bystyremøte, oppgir ein av tre politikarar at elektroniske sakspapir gjer dei mindre effektive.