Fylket vil frede Nygårdsparken

Fredningsvedtak kan ødelegge kommunens planer om å stenge parken for opprustning, frykter byråd Dag Inge Ulstein.

- UFORSTÅELIG: Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) mener det er uforståelig at fylkeskommunen på nytt har åpnet for å frede Nygårdsparken.
  • Christian Nicolaisen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

I september i fjor offentliggjorde sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) at øvre del av Nygårdsparken skal stenges for oppussing til sommeren.

Nå har Hordaland fylkeskommune i brevs form varslet Bergen kommune om at de vil foreslå å frede hele parken.

— Det er uforståelig for meg at dette kommer nå, midt i en periode hvor vi holder på med en storstilt oppussing av Nygårdsparken, sier byråd Dag Inge Ulstein.

- Setter parkenplaner i fare

Dersom parken blir fredet, innebærer det blant annet at kommunen må søke om tillatelse til gjennomføring av tiltak som går ut over vanlig vedlikehold.

— En fredning vil sette alle planene for parken i fare, og det vil kunne svekke fremdriften for handlingsplanen mot åpne russcener, sier byråden.

Kommunen har planer om å åpne to nye mottaks- og oppfølgningssentre for rusmisbrukere samtidig som parken blir stengt for oppussing. Rusmisbrukerne må vekk fra Nygårdsparken mens oppussingen pågår.

— Det burde være velkjent for fylkeskommunens kulturminneavdeling at det pågår omfattende planarbeid for Nygårdsparken, og at tidspunktet for på ny forsøke å få fredet parken er svært ubeleilig, sier Ulstein.

Fikk medhold i fjor

Allerede våren 2011 bestemte fylkeskommunen at Nygårdsparken skulle midlertidig fredes. Bakgrunnen var at Bergen kommune hadde satt i gang arbeidet med å skifte ut de mer enn 100 år gamle smijernsgjerdene som omkranser parken.

Kommunen klagde vedtaket inn for Riksantikvaren, og fikk medhold høsten året etter.

— Fylkeskommunen tapte saken om midlertidig fredning av parken. Da det er få endringer siden den gang, fremstår dette kun som en omkamp, sier Ulstein.

Kan ta tid

Fylkeskommunen har gitt Bergen kommune en frist på en måned til å komme med eventuelle merknader. Selve fredningsforslaget vil så bli utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn. Deretter vil saken bli sendt på andregangs høring i bystyret.

Det er Riksantikvaren som fatter det endelige vedtaket om fredning.

Byråden frykter at fylkeskommunen vil be om en midlertidig fredning mens selve forslaget blir behandlet.

— Da vil vi risikere at alle oppussingsplanene må legges på is inntil videre.Vi hadde sett frem til en god dialog med fylkeskommunens kulturminneavdeling i videre planarbeid og konkretisering av oppgradering av parken. Isteden oppleves dette som en snubletråd for dette viktige arbeidet, sier han.

- Neppe en overraskelse

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd har signert brevet som havnet på kommunens bord rett før jul. Ifølge Ekerhovd er kommunen tidligere blitt varslet om at fredningssak ville bli satt i gang.

— Det kan neppe komme som enoverraskelse. Det gjorde vi nemlig også under behandlingen av den midlertidigefredningen. Det er en lang og omfattende prosess og saken kommer to ganger tilbystyret før den eventuelt vedtas av Riksantikvaren.

Gjelder hele parken

I brevet til Bergen kommune skriver fylkesdirektøren og fylkeskonservatoren at det er Nygårdsparkens kulturhistoriske og arkitektoniske verdier som ligger til grunn for fredningssaken.

«Fredningsforslaget vil omfatta heile Nygårdsparken med alle parkmessige element som tre, plantar og grasplenar, stiar, dammar, bruer, fontener og gjerder», heter det i brevet.

— I likhet med Riksantikvarenmener vi at Nygårdsparken harnasjonal kulturminneverdi. Da er fredning et riktig virkemiddel for å sikreparken for ettertiden, sier Ekerhovd til BT.

- Ubegrunnet frykt

Fylkeskonservatoren mener byråd Ulstein ikke trenger å bekymre seg for at arbeidet med parken vil bli spolert som følge av fredningssaken.

— Den frykten er ubegrunnet.Så lenge vi har et godt samarbeid med kommunen, hvor vi setter oss ned ogdiskuterer tiltak sammen, er det ikke grunnlag for noen konflikt, slik jeg serdet.

— Vi tror at en fornuftigforvaltning av Nygårdsparken vil kunne møte både våre og Bergen kommunesønsker. At kommunen må søke før de gjennomfører alle mulige tiltak, er ikkesant. Dette gjelder bare større endringer, fortsetter han.

- Dere skriver selv at enfredning vil innebære at man må søke før man setter i verk alle typer tiltakutover vanlig vedlikehold. Det harmonerer jo ikke med det du nå sier?

— Dette stemmer forgjerdene som er midlertidig fredet. Dersom særlige eller vesentlige hensyntilsier det kan man gjennomføre større tiltak på fredede kulturminner. Vi vil sette oss nedmed kommunen og bli enige om hva vanlig vedlikehold innebærer. Men, dersom man ønsker å bygge noe inne iparken, fjerne landskapselementer eller byggeopp ny vegetasjon, vil det være tiltak som er søknadspliktige, ja.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Vi tar kostnaden av at byråden stenger parken

  2. - Torgallmenningen blir det nye tilholdsstedet

  3. - Dette må håndhevesav politi med myndighet

BT anbefaler

«Sørg for å få de jævla voldtekts­mennene dømt», var noe av det siste Synnøve skrev

Hun ble forbannet da politiet henla overgrepsanmeldelsen hennes. To år etter hennes død skal regjeringen utrede loven…

LES SAKEN