• GJORDE SEG FLID: Eieren brukte sannsynligvis lenger tid til å skrive lappen enn å gå de få metrene ekstra fra parkeringshuset til høyre. FOTO: JAN OKLUM

Lappen som får p-sjefen til å glise