— Vi er veldig godt forberedt og klare til streik om det blir brudd i meglingen, sier Atle Otto Moe.

Han er sentrumsprest i Bergen og tillitsvalgt i fagforeningen Unio. Mandag morgen kan 18 prester i Hordaland tas ut i streik. Det blir i så fall første gang i historien.

— Vi vet jo at det ikke er oss prester som presser staten mest, men Presteforeningen vedtok for to år siden at vi skal bære vår egen vekt i Unio-systemet, og det er det vi prøver å bidra til nå, sier Moe.

I Bergen er det åtte prester det er snakk om, det ti andre er fordelt på fylket.

Kirkelige handlinger

Først og fremst får dette konsekvenser for dem i kirkens ledelse, særlig for prostene, ifølge Moe. Han mener at ingen trenger å bekymre seg for avlyste gravferder, vielser eller konfirmasjoner.

Det er ikke stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit like skråsikker på.

— Hva vi kan klare å håndtere avhenger av hvor langvarig streiken blir. Da er det stor fare for at streiken kan ramme en tredjepart. På kort sikt kan vi klare å håndtere det meste, sier han.

Fjelltveit tror særlig det kan bli snakk om å avlyse vanlige gudstjenester.

Prosten må ta på seg jobben

Siden ikke-streikende prester ikke kan ta på seg oppgaver for sine streikende kolleger, blir det prostene i Hordaland som må ta på seg arbeidet deres. I tillegg kan biskop og stiftsdirektøren trå til.

— Vi har kartlagt og lagt en plan på hvordan vi skal gjøre det. Vi vil prioritere konfirmasjon og gravferder høyt, sier Fjelltveit.

Han forteller at streiken for eksempel kan føre til at det blir mindre valgmuligheter for når man kan ha en gravferd.

— Dette er nytt for oss alle, men stiftsdirektørene og biskopene i Norge har vært samlet og snakket om det, og vi føler oss godt skodd, sier stiftsdirektøren.

Lav lønnsvekst

Prestene streiker for høyere lønn. Moe sier at presters nybegynnerlønn har økt, men at lønnsveksten i løpet av yrkeslivet er for dårlig.

— Sånn som det er nå kan forskjellen mellom en nytilsatt og en som har jobbet som prest hele livet være så liten som 50.000 kroner, sier Atle Otto Moe.

Til sammen er 104 prester tatt ut, en dråpe i havet av de over 10.000 offentlig ansatte som står streikeklare. Hardest vil en eventuell streik ramme skoler, barnehager, helsevesen og politi.

Meglingsfristen går ut søndag ved midnatt.