• MANGFOLDSMANGEL: Mens Årstad har 21 prosent innvandrere, har Ytrebygda ni. I Blomsterdalen er andelen enda lavere. - Jeg tror det bor noen indere borte i gaten, men ellers har jeg ikke sett så mange utlendinger, sier Jørgen Daae. Faren Svein Aage Daae bor på Bjørge. - Der har vi alle slags folk, sier han.

I dette nabolaget bor det nesten ingen innvandrere

Jørgen Daae har vokst opp i Singapore og Texas. Nå bor han i Bergens minst internasjonale bydel.