— En av de tingene vi vil prioritere i forhandlingene er å få på plass en bedre trafikkløsning i Ytre Sandviken, sier Geir Steinar Dale, Aps fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Det har de siste dagene vært stor møteaktivitet mellom Høyre og Fremskrittspartiet om hvor bybanetraseen til Åsane skal gå. Etter det BT forstår, skal Ap der ha spilt inn et forslag om å droppe Skansetunnelen i sentrum, også omtalt som Bymiljøtunnelen. Den er ment å gjøre Bryggen bilfri. Ap mener at pengene heller bør brukes på å forlenge Fløyfjellstunnelen, noe som vil være svært positive nyheter for beboerne i Ytre Sandviken.

Daglig passerer det cirka 60.000 biler gjennom dette området.

Kostnadssmell

Alt tyder på at Høyre, Frp og Arbeiderpartiet vil spille hovedrollen i det forventede bybanekompromisset som skal vedtas på bystyremøte 17. juni. For en uke siden virket løpet kjørt for alternativet med forlenget Fløyfjellstunnel. 16. mai uttalte både Høyre og Frp til BT at de hadde bestemt seg for å skrinlegge alternativet på grunn av de høye kostnadene.

Ifølge Statens Vegvesens tall vil alternativet med forlenget Fløyfjellstunnel koste mellom 400 og 700 millioner kroner mer enn å lage en ny trasé i Sandviken. I en Terramar-rapport som ble presentert i april kom det derimot fram opplysninger om at den forlengede Fløyfjellstunnelen kan bli to millliarder dyrere enn opprinnelig antatt, noe som vil øke den totale kostnaden til bybaneprosjektet massivt.

— I Høyres gruppe har vi skrinlagt dette, sa Skansen til BT 16. mail.

Han la deretter til:

— Når vi får bygget Skansentunnelen får vi også en avlastningstunnel, som sikrer trafikkavvikling når det oppstår uønskede hendelser i Fløyfjellstunnellen.

Skansen viste også til at planene om å bygge en Ringvei øst, samt flytte godshavnen og godsterminalen ut av sentrum, kommer til å bety redusert trafikk på motorveien i Ytre Sandviken.

Høyre om i Frp

Aps Geir Steinar Dale tror ikke dette vil være tilstrekkelig for å forbedre situasjonen i Sandviken. Han mener dessuten at Fløyfjellstunnelen langt på vei kan gjøre den samme nytten som Skansentunnelen.

— Bymiljøtunnelen er tenkt å komme ut i området ved Bystasjonen, ikke langt fra Fløyfjelltunnelens utløp. Det betyr at hvis du får bygget noen avkjøringsramper fra Sandviken som kan gå inn i Fløyfjellsstunnelen, så vil den gjøre samme nytte. Da kan du bruke de pengene du sparer på ikke å bygge ny sentrumstunnel til Fløyfjellstunnelen.

Eiler Macody Lund, leder for Bergen Frp, uttalte til BT 16. mai at partiet hadde bestemt seg for å droppe en forlenget tunnel til Eidsvåg. Nå er han ikke like sikker lenger.

— Forslaget som Ap har spilt er interessant. Hvis en kan få til en forlenget Fløyfjellstunnet på den måten, så er det absolutt et alternativ. Vår hovedbekymring er kostnadsnivået.

— Vet dere noe om hvor dyrt Aps forslag vil bli?

— Vi vet ingenting.

Forhandlingsmakt

Ap og Frp har til sammen 27 representanter i bystyret mot Høyres 24. Snur Fremskrittspartiet i denne saken kan det få konsekvenser for de videre forhandlingene mellom de tre tunnelpartiene. Det er ventet at et kompromiss vil bli inngått mellom de tre partiene.

Geir Steinar Dale (Ap) sier til BT at forhandlingene som er innledet foregår i positive former og at han regner med at en skal komme frem til løsninger som alle parter kan leve med. Hva det betyr for trafikksituasjonen i Ytre Sandviken er derimot uklart.

Høyres gruppeleder Dag Skansen hadde ikke anledning til å snakke med BT fredag kveld.