• Rotter er eit aukande problem ved Rick's. Ein åtestasjonan er plassert like ved. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Rottealarm på Ricks

Dagleg leiar for Ricks AS, Tom Greni, slår alarm om rotteplaga ved uteserveringa ved Rotunden.