Evakuering på Sandsli

16 personer ble evakuert fra Statoil-bygg på Sandsli.