Superår for laksekongen

Laksekongen på Tysnes opplever gode tider. For kvar omsette hundrelapp tener Gerhard M. Alsaker 25 kroner.