Strøk etter å ha klaget

Mette Vintertun (18) var misfornøyd med å få 3 på eksamen. Etter å ha snakket med faglæreren, klaget hun på karakteren. Det endte med katastrofe.