Ekspertgruppe skal se på sikkerheten

Øyvind Knapskog, sikkerhetssjef i Bybanen, lover at alle innspill om manglende sikkerhet langs Bybanen vil bli tatt alvorlig.