- Flere kunne vært dømt

Mange lovbrytere i grenseland ville vist seg å være tilregnelige hvis de bare hadde vært utredet skikkelig, sier politiadvokat Helge Vigerust.