• HIPPIG I BERGEN: Professor Lucy Robertson vil jakte på giardia i bergenskloakken.

Vil se etter Giardia i kloakken

Professor ved Norges veterinærhøgskole ønsker å ta nye Giardia-prøver av bergenske kloakkrenseanlegg. Hvis noen betaler.