Buss sperret inn ruset fører

To personer tatt i antatt GHB-rus.