• Slik utvklet trafikken i Bergen seg fra 11. januar til 16. februar. <a href="http://images.bt.no/btno/multimedia/archive/00630/trafikkgrafikk_jpg_630264a.jpg" target="_blank">Klikk her for å se</a> grafikken i større format. Grafikk: Heidi Grotle

Tiltak mot bilkjøring virket ikke

Bilistene ga blaffen i giftlokket over Bergen. Bare kjøreforbud virket. Alle andre tiltak for å redusere biltrafikken hadde liten effekt.