Flere sykmeldte i Hordaland

6,2 prosent av arbeidsstokken i Hordaland var sykmeldt siste kvartal i fjor. Det er flere enn på samme tid året før.