Storbrann på Kronstad

To biler og et stort næringsbygg sto i flammer i Fabrikkgaten.