Tilstår hasjsalg

Politiet fant 300 gram hasj etter å ha ransaket hjemme hos mannen (36). Så tilsto han å ha solgt ytterligere 100 gram hasj.