Operasjon snørydding

For andre gang denne vinteren vil Bergen kommune kjøre snømassene vekk. Men de vil også lære av feilene fra forrige gang.