Kjemper for å få gå på do

Halvparten av byens taxisjåfører er uten dotilbud. Toalettene på holdeplassene er forbeholdt sjåfører i Bergen Taxi.