Lege: - Ikke anmeld volden

Kvinnen betrodde seg til lege om at mannen mishandlet henne. Legen oppfordret henne til ikke å gå til politiet.