Legg ned fødetilbod

Styret i Helse Førde går inn for å leggje ned fødetilboda i Lærdal og Eid. Førde får dermed einaste fødeavdelinga i Sogn og Fjordane.