Har saueslakting på timeplanen

Niandeklassingane i Vik bytte ut skulebenken med slaktebenken. Avliving er blitt pensum i Sognebygda.