Flere fødsler, færre ansatte

Fra 2006 har antall fødte økt med åtte prosent i Hordaland. I samme periode er bemanningen ved Kvinneklinikken redusert med ti prosent.