• VIL JOBBE: «Tone» er uføretrygdet og vil gjerne bidra mer, men hun får ikke støtte til omskolering fordi hun har høy utdanning. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

Flere unge blir uføre

Antallet unge under 30 år på uføretrygd øker raskt. Samtidig går antallet betydelig ned i alle aldersgrupper mellom 30 og 60 år.