• KRASJET: Den ene bilen måtte taues bort etter sammenstøtet. FOTO: JO HJELLE

Krasjet ved Krambua

Det oppsto lange køer i området.