Helsebyråden lover ingen ting i Bergen

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) kan ikke love at et egnet sykehjem for rusmisbrukere kommer på plass de nærmeste årene.