• ANKLAGER TYSTAD: Her deler Ucan Caldéron Reyes ut plakater der han beskylder arbeidsgiver Trond Tystad for å være kriminell og drive slavedrift. FOTO: ØRJAN DEISZ

Deler ut Wanted-plakater etter krangel om lønn

Meksikansk arbeider på Fisketorget beskylder arbeidsgiver for å være slavedriver. - Vi vurderer politianmeldelse, svarer Trond Tystad.