Trafikkulykke i Åsane

Bil påkjørt bakfra på Åsaneveien. Køer.