Ser han ut som et barn?

«Vi ber om at kun én foresatt følger barnet,» skrev Haukeland sykehus til Kjell (55).