• (1/4)
    AKSJONISTENES BILDER. Fra aksjonen mot mastene mandag morgen. FOTO: AUDUN GULBRANDSEN

Stopper mastebyggerne

Aksjonister blokkerer mastebyggingen.