• KOMMER: Sotrasambandet blir en realitet i løpet av de kommende årene. Det er klart etter at regjeringen har funnet plass til sambandet i løpet av den første planperioden til Nasjonal transportplan. Dermed kan køene til og fra Sotra være en saga blott innen ti år. (Broen til høyre er manipulert inn i bildet.) Illustrasjon: Tor Sponga.

Sier ja til Sotrasambandet

Regjeringen bevilger penger til sotrastrilene. Byggestart blir trolig i 2017.