• VIL HA DETTE: Statens vegvesen vil ha en bane over Bryggen. FOTO: TOR SPONGA (ILLUSTRASJON)

Vegvesenet går inn for Bryggen

Statens vegvesen vil ha bybane over Bryggen, men mener det må bygges nye biltunneler.