Dømt for å ha underslått 132.000 kroner

Den kommunale støttekontakten skulle hjelpe den eldre psykisk utviklingshemmede kvinnen med å komme seg ut av huset. Samtidig underslo hun 132.000 kroner fra klienten.