Jo mer modig gorillaen eller fisken er, jo mer sannsynlig er det at de liker å ta risiko. Og motsatt; de som er av den sky og forsiktige typen, foretrekker gjerne å bevege seg på trygg grunn og i kjent farvann.

Men det ene slaget er ikke bedre enn det andre; også i et dyresamfunn er det behov for begge. Noen må jo ta vare på de små mens andre jakter og sikrer territoriet. Men de risikovillige løper en — vel, risiko. De har en lei evne til å bli skadet eller drept.

Seksuelt attraktive

Ta den populære akvariefisken guppy, for eksempel. Den ender oftere i gapet på en større fisk når den tar seg en avstikker enn individene som henger med kompisene. Skjeler man til teorien om naturlig utvalg, skulle man tro at det etter hvert ville bli slutt på denne risikoatferden. Men så enkelt er det ikke. Hunnguppyene synes nemlig de modige hannguppyene er mer attraktive. Overlever hannene, venter premie av seksuell art, og risikogenene går videre til neste generasjon.

Et annet eksempel er fra gorillaverden. En studie over 18 år ved en zoologisk hage i Nord-Amerika, viser at de utadvendte levde opptil 11 år lenger enn de mer introverte og forsiktige apene.

Leker mer

Hva det kommer av?

De modige apene er mer sosiale og nysgjerrige. De leker mer, og er derfor gladere. Med andre ord har de en sterk interesse i å leve lenger, ifølge professor Alex Weiss ved School of Philosophy, Psychology and Language Sciences i Edinburgh, som gjennomførte studien.

Det forskes mye på genetiske og nevrokjemiske årsaker til hvorfor lysten på risiko varierer fra individ til individ - både blant dyr og mennesker. Arv bestemmer noe av variasjonen, men miljøet spiller også en stor rolle. For både mennesker og dyr ser og lærer av dem de har rundt seg.