• STORE PLANAR: Kaiområdet på Engebø er det einaste som så langt fortel om dei veldige gruveplanane. No er saka igjen utsett FOTO: ODDLEIV APNESETH (ARKIV)

Omstridde gruveplanar blir utsett

Miljøverndepartementet utset på ny saka om gruvedrift frå Engebøfjellet i Naustdal i minst eitt år. Det trengst meir kunnskap om det gigantiske sjødeponiet i Førdefjorden.